Sigorta İşlemleri

Bankmare Ltd. olarak Sigorta Acenteliğimizden aşağıda belirtilen Sigorta Poliçeleri yapılmaktadır.

Trafik Sigortası (3.Şahıs): Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan ve hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır.

Kasko Sigortası: Kasko sigortası aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alır isteğe bağlı bir sigorta türüdür

Hayat Kredi Sigortası: Kredi Hayat Sigortası, gerçek şahıslara açılan her çeşit kredide, krediyi alan kişinin (intihar hariç) eceliyle (hastalık veya kaza sonucu) vefat etmesi halinde, borcun varislere ve kefillere yansıtılmadan veya varsa ipoteğine gidilmeden sigorta şirketi tarafından krediyi veren kuruluşa ödenmesini sağlar.

Ferdi Kaza Sigortası: Sigorta poliçesi süresince gerçekleşen herhangi bir kaza sonucu sizi koruyan bir güvencedir. Kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını karşılamanın yanında, kaza sonucu eğer sigortalı sakat kalırsa kendisine; vefat ederse lehtarına güvence sağlar.

Yangın Sigortası: Yangın sigortası özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat altına alan sigortadır.

Konut Paket Sigortası: Konut Paket Sigortası, yangın ve diğer risklere karşı eve ve eşyalara gelebilecek zararları karşılayan bir sigorta paketidir.

Ticari Paket Sigortası: İşyerlerini , Yangın Sigortası kapsamı dahilinde, tek bir poliçe ile çok sayıda riziko için teminat verilebilecek paket poliçedir.

Nakliyat Sigortası: Sigortaya konu olan emteanın bir noktadan başka bir noktaya gidişi sırasında oluşabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar.

Hırsızlık Sigortası: Taşınan Para Sigortaları, Kasa Hırsızlık Sigortaları ve Emniyeti Suistimal Sigortaları ile hırsızlık olması ve hırsızlığa teşebbüs edilmesi halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararları temin eder.

Seyahat - Sağlık Sigortası: Seyahat sigortası hem yurt içi, hem yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilinecek hastalık, kaza, valiz kaybı gibi riskleri güvence altına alan bir sigorta çeşididir.