İskonto Kredisi

Firmanızın ticari işlemlerden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari çek ve senetlerinin nakde çevrilebilmesine imkân veren kredi uygulamasıdır. Kısaca, ticari çek veya senedin kırılması işlemidir. Kısa vadeli finansman sağlamak isteyen firmalar söz konusu krediden yararlanabilirler.

Avantajları Nelerdir?

  • Kısa Vadeli Finansman: Henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerin nakde çevrilmesiyle, firmanıza kısa vadeli finansman sağlanabilecektir.
  • Nakit Yönetimi: Firmanız daha düzenli bir nakit akışına sahip olacaktır.
  • Vergi Yönetimi: Özellikle, yılsonlarında ileri vadeli çek ve senetlerin iskonto ettirilmesi ile firmanız faiz ve vergilerini peşin ödediğinden, vergi açısından avantaj elde edecektir.
  • Teminat veya İpotek Gerekmiyor: İskonto kredisinde gerek taşınır, gerekse taşınmaz mal ipoteğine gerek yoktur.