Teminat Mektupları

Yurt içinde veya yurt dışında yerleşik gerçek ya da tüzel kişiler lehine bir malın teslimi, bir işin yapılabilmesi ya da bir borcun vadesinde ödenmesi gibi konularda, muhatap oldukları kişi ve kurumlara hitaben, banka tarafından verilen bir kredi uygulamasıdır. Söz konusu yüklenimin yerine getirilememesi halinde, mektup metninde yer alan tutar banka tarafından taahhüt edilir. Talep eden tüm firmalar bu krediden yararlanabilirler.

Avantajları Nelerdir?

  • Güven: Teminat mektubu verildiğinde, bankamız kendi saygınlığını ve güvenilirliğini firmanızın kullanımına sunmaktadır.
  • İş Kolaylığı-Maliyet avantajı: Firmanız sermaye bağlamadan iş yapma ve maliyet avantajına sahip olmaktadır.
  • Garanti: İlgili kuruluş, banka teminat mektubu nedeniyle, kendini daha güvende hisseder.

Referans Mektupları

Gayrinakdi kredi özelliğinde olmamakla birlikte, resmi dairelerin yapım, tesis ve onarım ihalelerine girecek firmalara, bankamızda bulunan mevduatlarını ve onaylı kredilerini gösterir nitelikte verilen bir ürünüdür.